TR | EN

Enerji Yönetimi

Genel olarak tesislerde enerji maliyetleri, işletmenin operasyonel bütçesinde yüzde 10 ile 50 oranında yer alır. Ürünün, hizmetin birim maliyetini, kurumun karlılığını ve rekabet gücünü etkiler. Dolayısıyla ENERJİ YÖNETİMİ yapmak günümüz koşullarında

Devamı...

Enerji Kimlik Belgesi

5 Aralık 2008 tarihli 27075 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, yeni ve mevcut binaların Enerji Kimlik Belgesi (EKB) almasını yasal olarak zorunlu kılmaktadır. Bir binaya Enerji Kimlik Belgesi verilebilmesi için

Devamı...

Eva Akademi

EVD kurulduğu yıldan beri sunduğu eğitim faaliyetlerini 2009 yılından itibaren EVA Enerji Verimliliği Akademisi adıyla devam ettirmektedir. Enerji Verimliliği ile ilgili sektörün ihtiyacı olabilecek tüm konularda eğitimler verilmektedir.

Devamı...

Enerji İzleme

ENERJİ YÖNETİMİNİN en önemli adımı ENERJİNİN İZLENMESİDİR. Geçmişini izlemeden, kaydetmeden hiçbir sistem iyi yönetilemez. Sistemlere ne kadar hakim olunursa kontrol edilmesi o kadar mü

Devamı...

Enerji Etüdü

Tesis genelinde Enerjinin nerelerde ve nasıl kullanılmakta olduğunu, nerelerde tasarruf edilebileceğini gösteren bir araştırmadır.

Devamı...

Tüketim Takibi

e3 monitor tüketim takibi sistemi

Devamı...

Çevreye Duyarlı Tesis

Çevreye duyarlı olmak hepimizin görevi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, otellere verdiği “Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi (Yeşil Yıldız)” belgesi ile hem otellerin çevreye duyarlılık adına yaptıkları düzenlemeleri onaylamak hem de otel personeli ve konu

Devamı...